UTVEKSLING?

Søk studieplass

Høsten 2016 var jeg utvekslingsstudent i Florida, USA. Tittelen min som utvekslingsstudent har noen stillet spørsmålstegn ved, siden Fjellhaug Internasjonale Høyskole ikke har en utvekslingsavtale med Universitetet hvor jeg studerte et semester. Jeg tror allikevel at semesteret mitt blir godkjent som en del av Masteren i Teologi og Misjon ved Fjellhaug, så jeg ble på en måte en prøvekanin fra Fjellhaug.

Ved Trinity International University (TIU) studerte jeg fire ulike fag jeg syntes var interessante. Trinity sin campus er i Chicago, og både studentleiligheter og -liv er plassert der. Sørstaten Florida huset en avdeling av Universitetet med undervisning lagt opp i helgene, til studenter og voksne som hadde full jobb eller råd til å ta teologistudier på fritiden. Dette var jeg klar over før jeg valgte Florida, så jeg forventet derfor ikke mye fra det sosiale livet på Universitetet. Det var desto mer interessant å være i samme klasse som godt voksne pastorer og andre menighetsarbeidere med haugevis av erfaring jeg kunne lære av. Professorene våre fløy ned til Florida de helgene vi hadde undervisning, og det ble noen interessante og intense fredagskvelder og lørdager.

Gjennom de ansatte på TIU ble jeg introdusert for en menighet jeg endte opp med å gå i fast, hvor jeg også tjente som forsanger under lovsangen. Deltagelsen min i denne menigheten gav meg gratis innføring i praktisk teologi, og her fikk jeg også venner på min egen alder.

2016-09-04 15.10.27

Mitt store bønneemne før jeg kom til Florida, var hvor jeg skulle bo. Siden TIU ikke hadde stor campus i Florida, kunne ikke de bidra med botilbud for meg. Studentveilederen deres var allikevel veldig villig til å hjelpe med det hun kunne. Torsdag 7. juli, med billetter til avreise i august, Skypet jeg med henne og hun ba om at Gud måtte gi meg et sted å bo. Dagen etter fikk hun en telefon fra ei kristen, voksen dame. Damen lette etter en kvinnelig leietager til huset hennes, og ville gjerne ha kristne studenter boende der. Hadde Trinity noen studenter som kunne vært interesserte tro? Studieveilederen min tok imot dette som et åpenbart svar på bønnen vår dagen før, og fortalte meg med glede om leiligheten jeg nå var blitt tilbudt. Etter å ha vurdert pris og plassering, så jeg hvor bra og himmelsendt dette tilbudet var. Etter et høstsemester boende i dette huset, har jeg fått venninner for livet, og enda flere gode minner.

Teksten er av Tonje Fahre, masterstudent ved FiH. 

Vil du vite mer om mulighetene for utveksling i studiet? Les mer her eller ta kontakt med vår studieveileder ved å fylle ut skjemaet under.