Utvekslings- og samarbeidsavtale med Freie Theologische Hochschule, Gieβen

Søk studieplass

Freie Theologische Hochschule (FTH), Gieβen, og Fjellhaug Internasjonale Høyskole (FIH) har signert en avtale som åpner for samarbeid i form av utveksling av studenter og ansatte.

 

FTH er en offentlig akkreditert teologisk høyskole med en bibelsentrert, evangelisk profil. Skolen tilbyr en bachelorgrad og en mastergrad i teologi, med fokus på språkkunnskap og eksegese. Dette er utgangspunkt for den øvrige undervisningen, der alle hovedfeltene innen teologi er dekket. Det er et spennende miljø som holder et høyt faglig nivå og med en bredde der alle de teologiske disiplinene er godt representert. For en del i Norge vil Dr. Meiken Buchholz være kjent av de som er i staben ved FTH.

FTH har 130 studenter og ligger i småbyen Gieβen, tre kvarters togtur fra Frankfurt. Skolen er misjonsorientert og studentene som er interessert i det kan bidra i lokale menigheter, diakonalt arbeid og kirkeplanting.

FIH ser frem til samarbeidet og tror dette er en interessant samarbeidspartner både for studenter og ansatte.