Sammen kan vi bygge fremtidens Fjellhaug

Fjellhaug har alltid vært et fellesprosjekt, og takket være gode støttespillere og givere er høgskolen det den er i dag.

Som støttespiller er du med på å bygge vår visjon! Sammen forandrer vi unge menneskers liv, og sender ut en stor gruppe til tjeneste hvert år.

Sammen kan vi bygge fremtidens Fjellhaug. Vi ønsker at høgskolen skal være fremtidsrettet, utadvendt og mangfoldig samtidig som vi har blikket mot himmelen.

Fjellhaug er en teologisk høgskole som utdanner morgendagens kristenledere. Sammen med deg ønsker vi å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religions møter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse.

Blir du med på oppdraget?

Meld deg inn som fastgiver og Visjonær her:

https://knifgaver.mycornerstone.com/fjellhaug

Siden vi sammen utdanner for fremtiden og har en visjon for morgendagens kristenledere, kaller vi våre faste givere for Visjonærer.

Som Visjonær vil du motta nyheter fra Fjellhaug. Fra tid til annen har vi gleden av å kunne invitere deg til relevante arrangementer og samlinger.

Vi setter stor pris på om du som Visjonær vi være med i bønn for arbeidet.

Hjertelig takk for at du vil være med som Visjonær og fast giver!