Finn publiseringer (bøker, artikler, osv.) av Lundeby her Utdanning:

 • Fjellhaug Misjonsskole, 1973-77
 • Cand.theol. ved Menighetsfakultetet, 1982
 • Swahili språkstudier Nairobi, 1977
 • Pokot språkstudier Nairobi, 1979
 • Th.M. in Missiology, Fuller School of World Mission, 1993

Yrkeserfaring:

 • Misjonær for NLM i Kenya 1977-81, 1983-87, 1988-91, 1992-95, 2003-05
 • Formann i revisjonskomitéen Pokot NT Translation Project, 1979-81
 • Forkynner NLM 1987-88, 1991-92, 1995
 • Bibliotekar Fjellhaug Internasjonale Høgskole 1996-97
 • Lærer Fjellhaug Internasjonale Høgskole fra 1997, førstelektor fra 1999
 • Arkivar NLM 2013-

Kunnskapsområder:

 • Menighetsplanting, menighetsutvikling, menighets- og kirkeadministrasjon
 • Administrasjon og ledelse av teologisk undervisning
 • Theological Education by Extension (TEE) – teologisk fjernundervisning
 • Generell misjon-, kultur-, politikk og samfunnskunnskap Kenya og Øst-Afrika
 • Religion, kultur og historie, Pokot
 • Religion, kultur og historie, Digo
 • Islam – spesielt i Øst-Afrika
 • Sjelesorg og veiledning i identitetsspørsmål
 • Møtet mellom kulturer, tverrkulturelle dynamikker

Relevante verv:

 • Styreleder i sjelesorgnettverket Til Helhet, 1998-2003, 2008-2016
 • Styremedlem i eksekutivkomiteen av Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET), 2004-2016

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Lokalhistorie Pokot, Kenya
 • Slektsgranskning
 • Nyere trender innen sex og samliv
 • Evangelisk spiritualitet