Luke southern ft Qrm7 D1 Rw0 unsplash

Ledig stilling: Informasjonsmedarbeider (100%)

Liker du (og er du god til) å skrive tekster i ulike sjangere? Er du glad i Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) og ønsker å være med på å drive arbeidet med innsamling og rekruttering? Trives du med administrativt arbeid? Da er kanskje dette stillingen for deg.

FIH har utviklet seg mye de siste ti årene, både i studieportefølje og antall studenter. I dag er vi en spesialisert høyskole med en portefølje av studier innenfor teologi, misjon, sjelesorg og integrering, og campus i Oslo, København og Aarhus. Vårt formål er å bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur- og religionsmøter, og til verdibasert samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet med innsamling og rekruttering er noe av det viktigste vi gjør for å oppfylle formålet. Det er godt etablert, men vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og forbedring, i tillegg til å drifte det som er etablert. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, rikelig med faglige utfordringer, og mulighet for utvikling.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for høyskolens informasjonsarbeid, inkludert, men ikke begrenset til, fysiske og digitale nyhetsbrev, nettside og sosiale medier.
  • Ansvar for rekrutteringsarbeidet, inkludert oppfølging av årshjul og å bidra til å utarbeide og gjennomføre strategi og planer. Dette inkluderer blant annet planlegging og oppfølging av utreiser, digitale kampanjer og annonser.
  • Ansvar for øvrig markedsarbeid, inkludert innkjøp av grafiske tjenester, giveaways og lignende.
  • Ansvarlig for alumniarbeid, inkludert men ikke begrenset til Fjellhaugbladet og oppfølging og videreutvikling av eksisterende kontaktpunkter med tidligere studenter.
  • Ansvar for oppfølging av giverarbeidet, inkludert ambassadørene.
  • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver.

Du tilbyr:

Du er glad i FIH, kjenner godt til det organisatoriske landskapet vi er en del av, og lar deg engasjere av formålet. Du liker å jobbe med tekst og sosiale medier og har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk. Du er engasjert og serviceinnstilt og har gode samarbeidsegenskaper. Det er en fordel, men ikke krav om, erfaring med bruk av Instagram og Facebook, samt kjennskap til annonsering via Google og Meta. Vi ser for oss at du har høyere utdanning, for eksempel innen journalistikk, som lærer, eller innen humaniora.

Vi tilbyr:

  • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
  • FIH er IA-bedrift.
  • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
  • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument, som er knyttet til ansettelsesavtalen. Dette blir tematisert ved et eventuelt intervju.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo, mskinlo@fjellhaug.no.

Søknadsfrist/tiltredelse: 15.12.2023/Etter avtale.

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Personer som har mulighet til å formidle vitnemål og karakterer via Vitnemålportalen oppfordres til å gjøre dette. Har du utdanning fra utlandet er det en fordel om du legger ved godkjenning fra NOKUT i tillegg til vitnemål og karakterer. Vitnemål på andre språk enn skandinavisk eller engelsk må inkludere en godkjent oversettelse.