Utrustet for tjeneste

Fi H Promo2022 Foto Kleppa Media 4659 vendt

Studietilbud

Bachelor-, mastergrad og årsstudier innen kristendom, teologi, livssyn og etikk

Oslo, København, Aarhus - på campus, samlingsbasert og på nett