Utruster for tjeneste

Fi H Promo2022 Foto Kleppa Media 4659 vendt

Studier

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er en privat kristen høgskole med akkrediterte studier innen teologi og misjon, kristendom og sjelesorg, kultur og integrering.