Fi H Promo2022 Foto Kleppa Media 5022 2

To ledige stillinger: Rekrutteringskonsulent (25% hver)

Er du glad i FIH og ønsker å bidra til at vi får flere studenter? Vi trenger to studenter som skal markedsføre FIH ved å arrangere og være med på utreiser til bibelskoler, videregående skoler, stevner, leirer og lignende. Arbeidsoppgavene inkluderer i tillegg til utreisene å motivere og engasjere andre studenter til å reise og å sette opp team som reiser ut, koordinere reiser med Bibelskolen og ansatte, og å fasilitere de praktiske sidene ved utreisen.

Vi ser etter en student ved FIH som er engasjert i institusjonen og som synes oppgavene ser spennende ut. Studenter med god studieprogresjon vil bli foretrukket og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo, mskinlo@fjellhaug.no.

Søknadsfrist/tiltredelse: 15.01.2024/Etter avtale.

Søknadsbrev, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Personer som har mulighet til å formidle vitnemål og karakterer via Vitnemålportalen oppfordres til å gjøre dette. Har du utdanning fra utlandet er det en fordel om du legger ved godkjenning fra NOKUT i tillegg til vitnemål og karakterer. Vitnemål på andre språk enn skandinavisk eller engelsk må inkludere en godkjent oversettelse.

VIKTIG: PERSONOPPLYSNINGER

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Fjellhaug Internasjonale Høgskole har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra våre systemer.

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.