Den globale kirke i historisk og missiologisk perspektiv