Vil du bygge fremtidens Fjellhaug?

Ravi roshan Ad Us32i0jc unsplash

Ønsker du å bidra til å utdanne kristne ledere, medarbeidere og misjonærer?

Fjellhaug har alltid vært et fellesprosjekt, og takket være gode givere er høgskolen det den er i dag. Sammen har vi en felles visjon for fremtidens Fjellhaug.

Ved å støtte FIH er du med på å bygge opp en høgskole der studentene får en teologiutdannelse med god kvalitet, nærhet til forelesere og fokus på dannelse og åndelig liv, og et godt sosialt miljø.

Ved å klikke på knappen under kan du registrere deg som fast giver eller gi et engangsbeløp med vipps. Ønsker du å gi via din bank kan du benytte kontonummer 8220.02.91987.

For å få registrert skattefradrag må gaven overføres innen fredag 29. desember 12:00. Det gjelder både for bedrifter og enkeltpersoner.

Det gis skattefradrag for gaver til forskningsinstitusjoner som Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Skattefrie gaver til ideelle frivillige organisasjoner kommer i tillegg til gaver til forskning. Du kan for eksempel gi både til Norsk Luthersk Misjonssamband og Fjellhaug Internasjonale Høgskole med skattefradrag. Skattelovens § 6-50. Skattefradraget beregnes separat for begge gavene.

Både personer og bedrifter/foretak kan gi skattefrie gaver. Det er ingen minimumsgrense, skattefradrag gis fra første krone. Utgjør gaven over 10.000 kroner gis det fradrag for inntil ti prosent av inntekt. Tjener du for eksempel 400.000 kroner kan du altså få fradrag for opptil 40.000 kroner. Skattelovens § 6-42.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på 23 23 24 00 eller post@fjellhaug.no.

Siden vi, sammen, utdanner for fremtiden og har visjoner for morgendagen, kaller vi våre fastgivere Visjonærer.

Sammen kan vi utruste unge mennesker til arbeid i kirke og misjon. Velkommen som Visjonær og hjertelig takk for din gave!