Her finner du informasjon om både varsling og andre tilbakemeldinger

Varsling

Studenter og ansatte ved alle campus kan benytte dette skjemaet. Les mer om varsling, hva et varsel bør inneholde og hvordan varsler håndteres i Varslingsrutiner for ansatte og studenter ved FIH. Det er mulig å varsle anonymt. Det vil kunne være begrensninger på hvordan vi kan følge opp et varsel og deg som varsler ved et anonymt varsel.

Varselet behandles etter FIHs prinsipper for saksbehandling av varsler.

På hvilken måte kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig.

Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til en av dem som er opplistet i varslingsrutinen.

Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til FIHs behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Anonyme varsler kan sendes per post, stilet til ønsket mottaker eller via skjema denne nettsiden (tast inn følgende kode: 7DDZ-LA2J-SJ15. Varselet går til rektor).

Dersom du varsler vil navnet ditt være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i virksomheten som behandler saken.

Hva bør varslingen inneholde?

  • Navn på varsler (kan også være anonymt)
  • Tjenestested/Studiested (kan være anonymt)
  • Dato for varselet
  • Tidsrom, eventuelle dato og klokkeslett for hendelsen eller observasjonen
  • Konkret beskrivelse av hva det varsles om
  • Sted for handlingen
  • Vitner
  • Kjennskap til tidligere saker som involverer samme person(er).

Dersom du trenger støtte i varslingsprosessen:

Som student kan du kontakte studentombudet for støtte, enten i forkant av eller gjennom en varslingsprosess. Kontaktinformasjon ligger under Hvem kontakter jeg? Ansatte kan ta kontakt med verneombud eller en representant i sin fagforening for støtte i varslingsprosesser.

Melde fra om seksuelle krenkelser:

Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst makt i en relasjon mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, anvender en seksualisering av relasjonen på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket. (Definisjon gitt i Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) ønsker å skape og opprettholde et godt studie- og arbeidsmiljø. FIH vil derfor reagere på grenseoverskridende adferd og drive holdningsskapende arbeid for å fremme et godt studie- og arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker å melde fra om mulige seksuelle krenkelser, ta kontakt med en av kontaktpersonene. Navn og kontaktinformasjon finner du i Canvas i rommet Studieinformasjon/ oversikt over medlemmer i ulike råd og utvalg. Det er også mulig å bruke vanlige rutiner for varsling.

Melde fra om mobbing og trakassering eller lignende:

Dersom du opplever mobbing, trakassering eller konflikt kan du ta opp dette enten med et studentrådsmedlem eller verneombud. Du kan også kontakte studieveileder eller diakon.

Andre tilbakemeldinger

Læringsmiljøutvalget (LMU) kan kontaktes dersom du er bekymret for læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget blir også orientert om klager høgskolen mottar på læringsmiljøet via andre kanaler, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 (3).

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo