Her kan du melde fra til FIH dersom det er noe du er spesielt fornøyd med eller spesielt misfornøyd med. Studenter ved alle campus kan benytte dette skjemaet. Anonyme henvendelser blir ikke behandlet. Læringsmiljøutvalget blir orientert om klager høgskolen mottar på læringsmiljøet, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 (3). Dersom du ønsker å melde fra om noe, kan du gå til denne nettsiden og taste inn følgende kode: 7DDZ-LA2J-SJ15.

Varsling om seksuelle krenkelser:

Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst makt i en relasjon mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, anvender en seksualisering av relasjonen på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket. (Definisjon gitt i Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) ønsker å skape og opprettholde et godt studie- og arbeidsmiljø. FIH vil derfor reagere på grenseoverskridende adferd og drive holdningsskapende arbeid for å fremme et godt studie- og arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker å varsle om mulige seksuelle krenkelser, ta kontakt med en av kontaktpersonene. Navn og kontaktinformasjon finner du i Canvas i rommet Studieinformasjon/ oversikt over medlemmer i ulike råd og utvalg.

Varsling om mobbing og trakassering eller lignende:

Dersom du opplever mobbing, trakassering eller konflikt kan du ta opp dette enten med et studentrådsmedlem eller verneombud. Du kan også kontakte studieveileder eller diakon.

Dersom du trenger støtte i varslingsprosessen:

Som student kan du kontakte studentombudet for støtte, enten i forkant av eller gjennom en varslingsprosess. Kontaktinformasjon ligger under Hvem kontakter jeg?