Oppdatert 27.09.2021:

Per 27.09 er det normal drift, i tråd med nasjonale retningslinjer. Det er ikke lenger avstandskrav eller pålegg om hjemmekontor.

Det oppfordres fortsatt til god hygiene og til å følge nasjonale råd og retningslinjer for testing og karantene. Dersom du ikke har tatt vaksine oppfordres du til å vurdere å gjøre det.

Utdatert informasjon:

All undervisning går som normalt per 16.08.2021 og det er ikke krav om en meters avstand i klasserom og matsal, det vil si at studenter kan benytte alle setene i et rom.

Bibliotek, lesesaler og grupperom/klasserom til kollokvier er åpne.

Oppfordring til god hygiene, å holde seg hjemme og å teste seg ved sykdom, og å vaksinere seg blir desto viktigere.

Dersom du ikke har tatt vaksine, men ønsker å vaksinere deg eller dersom du ønsker å ta dose to i Oslo (uavhengig av hvor du tok første dose), se Oslo Kommunes nettsider med informasjon om vaksinering.

Er du engstelig, usikker, trenger hjelp eller bare tror det kunne være godt å snakke med noen? Vi er her for deg. Ta kontakt med høgskolediakon Sven Morten Kjølleberg eller studieveileder. Det finnes også en anonym hjelpetelefon/-chat for studenter: https://mentalhelse.no/fa-hjel...

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har gode tilbud til studenter, enten du har behov for koronatest, noen å prate med inkludert veiledere i alt fra hvordan organisere hverdagen til hva du kan gjøre når du har økonomiske problemer, eventuelt psykologer og annet helsepersonell. Følg @siostudentliv på Instagram for gode hverdagstips.

For ansatte avtales eventuelle unntak fra hjemmekontor med nærmeste leder.

Generelt gjelder:

Studenter i risikogrupper bes kontakte studieveileder for å se på eventuell tilrettelegging i perioder med fysisk undervisning.

Det er opprettet en midlertidig forskrift for å sikre at tiltak som hindrer spredningen av Covid-19 i så liten grad som mulig skal påvirke studentenes gjennomføring, og for å skape forutsigbarhet i studiesituasjonen.

Dersom du settes i karantene og har emner med krav til tilstedeværelse eller får påvist Covid-19 og har vært på campus ber vi om at du tar kontakt med Frank-Ole Thoresen (rektor) eller Marit Skinlo (høgskoledirektør).

 • God hygiene
  • Vask og sprit hendene ofte og grundig
  • Unngå å berøre ansiktet.
  • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller i karantene. Oppdaterte karanteneregler finner du hos Folkehelseinstituttet. Der finnes også ett flytskjema som hjelper deg å vurdere om du bør holde deg hjemme og om du bør testes for Covid-19.

I tillegg må alle holde seg oppdatert om de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder lokalt og nasjonalt.

Hygiene i klasserommet

 • Hender desinfiseres før man går inn i rommet.
 • Studenter sitter på faste plasser. Faglærer lager klassekart.
 • Hver student vasker sin pult etter undervisningsslutt.
 • Lærer vasker kateter, mikrofon, fjernkontroll, tavletusjer og dørhåndtak før rommet forlates.
 • Si ifra i resepsjonen dersom det mangler vaskemidler, kluter eller håndsprit. Det skal være 4-6 flasker med desinfeksjon i hvert klasserom, avhengig av klasserommet størrelse.

Fraværsføring

 • Fravær føres enten ved opprop eller ved at foreleser ber studentene sende en e-post. E-postens emnefelt inneholder emne og dato, eposten inneholder fullt navn og dagens «kodeord». Epost må sendes i løpet av forelesningen og hver student må sende en egen epost.
 • Foreleser fører fravær inn i Canvas
 • Studentene er selv ansvarlige for å følge med på fravær i Canvas
 • For studenter som står i fare for ikke å møte tilstedeværelseskrav i emner uten alternativ vurderingsform vises det til Fraværsreglement for Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
 • Fusk med fravær aksepteres ikke og kan behandles på lik linje med andre former for fusk.
 • Den som er ansvarlig for andre arrangement enn forelesning tar bilde av forsamlingen, lagrer i ti dager for smittesporingsformål, og orienterer forsamlingen om dette. Bildet slettes etter ti dager.

Faglærers fravær

 • Alle endringer må annonseres i Canvas. Ved avlysninger på kort varsel, gi også beskjed til resepsjonen: post@fjellhaug.no, slik at de kan gi beskjed til studenter som kommer og spør.
 • Hvis faglærer blir syk, vil timene normalt bli spilt inn i Panopto på et senere tidspunkt og gjort tilgjengelig. Se melding i emnet i Canvas.
 • Hvis faglærer settes i karantene og er frisk, spilles forelesninger inn i Panopto fra hjemmekontor og gjøres tilgjengelig for studentene gjennom Canvas. Studentene får én uke på seg til å se opptaket etter at det er lagt ut. Faglærer bruker eksisterende funksjonalitet i Panopto for å finne ut hvem som har sett opptaket når uken er omme og fører fravær på dem som ikke har sett 70% eller mer. Lengde på opptak og antall filmer, er en faglig og pedagogisk vurdering. Faglærers ansvar er å sørge for at det planlagte fagstoffet blir undervist.
 • For å imøtekomme behov for spørsmål, samtale og avklaringer, kan faglærer avtale en live-samling i Teams med studentene.