Fjellhaug internasjonale Høgskole og Norsk Luthersk Misjonssamband utga tidsskriftet Innsyn frem til 2015. Innsyn er videreført gjennom det elektroniske tidsskriftet eMissio. Innsyn startet i 1988 – og hadde to utgivelser pr. år.

eMissio er et elektronisk tidsskrift som viderefører Innsyn, og Scandinavian Evangelical e-Journal som ble utgitt av Dansk Bibel-Institut.

eMissio publiserer jevnlig populærvitenskapelige artikler og debattinnlegg innenfor alle teologiske disipliner, med særlig fokus på det missiologiske fagområdet. Tidsskriftet har til hensikt å formidle aktuell informasjon om forskning og misjon, oppmuntre til debatt om misjonsteologiske spørsmål og bidra med nye impulser, som kan inspirere og utfordre i teologi og misjon.

eMissio.net finner du alle artikler gratis, og du kan registrere deg for å få epost hver gang det legges ut nytt stoff. Følg oss også på facebook: https://www.facebook.com/emissio.net/

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo