2023 09 15 Hovedbidragsytere symposium 2023 2

Misjon og Religionsfrihet – Symposium 2023

Velkommen til symposium om Misjon og Religionsfrihet 20. og 21. september på Fjellhaug. Janet Epp Buckingham, Christof Sauer, Anna Hampton og Frank Ole Thoresen holder plenumsforedrag, og mer enn 20 forskere fra 15 land legger frem paper innenfor en rekke fagfelt.

Kanadiske Janet Epp Buckingham er professor i «Political Science» og direktør for «Global Advocacy for the World Evangelical Alliance». Buckinghams presentasjon tar for seg misjon i områder med en dominerende majoritetsreligion der myndigheter legger begrensninger på misjonsarbeid og undertrykker religiøse minoriteter. Buckingham vil snakke om hvordan internasjonal og nasjonal lovgivning påvirker misjon.

Tyske Christof Sauer er professor II i misjonsvitenskap ved Fjellhaug og ekspert på religionsfrihet og religiøs forfølgelse. Sauer vil med utgangspunkt i forholdet misjons og religionsfrihet rette oppmerksomheten mot restriksjoner mot kristen misjon. Målet er å utvikle en indeks for fiendtlighet mot misjon.

Anna Hampton (pseydonym) arbeider som misjonær i et muslimsk majoritetsområde med mye politiske uro. Amerikanske Hampton har i tilknytning til dette arbeidet skrevet flere bøker om møte med risiko, fare og frykt i misjonsarbeidet. Hampton kombinerer samfunnsvitenskap, praktisk erfaring og kristen teologi i sin presentasjon og utviklingen av sin missiologiske teologi om risiko.

Frank Ole Thoresen er misjonsviter og rektor ved Fjellhaug. Det siste året har han arbeidet med et forskningsprosjekt om religiøse minoriteter i Nord-Afrika. Gjennom forskningsintervjuer med representanter for religiøse minoriteter i Tunisa undersøker Thoresen deres opplevelse av toleranse og trosfrihet.

I tillegg til hovedforedragene vil det være mer enn 20 kortere presentasjoner fordelt på ulike papergrupper. Bidragsyterne kommer fra mer enn 15 forskjellige land og ulike fagfelt som juss, journalistikk, Islam studier, historie, bibelfag, praktisk teologi, politikk, misjonsvitenskap. Du finner korte sammendrag av de ulike presentasjonene på våre nettsider.

Du finner mer informasjon om program, paper sammendrag og påmelding her: Mission and Religious Freedom - Symposium 2023