IMG 8659 red 2

Nyutvikling - med arven som fundament og blikket vendt frem

FIH har de siste årene opplevd en nedgang av søkere til de ettårige studieprogrammene. Dette, kombinert med kirkelandskapets skrik etter åndelig og personlig veiledning, og storsamfunnets økende etniske og religiøse mangfold ble spørsmålene som satte nye ideer i hodet på en fagutviklingsgruppe på FIH. Kunne vi laget et studie som ville være et svar på disse utforingene?

Fra og med høsten 2023 oppretter FIH to nye årsenheter. Årsstudium i teologi og sjelesorg og årsstudium i integrering, kultur og religion. «Vi tror og håper vi kan være med å svare på de behovene vi ser», sier rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole Frank-Ole Thoresen.

Tar pulsen på kirke- og misjonslandskapet

Fjellhaug har på sine 125 år gjennomgått store forandringer, både fysisk og faglig. Formålet står likevel like klart og fast som tidligere. Fjellhaug vil stå i tjeneste for Guds rike.

Hvorfor skal FIH opprette nye studier?

­­­­­– Vi må utvikle oss. Det handler om at vi må svare på de behovene vi ser, både i studentbefolkningen, i misjonsbevegelsen og kirken, og i samfunnet ellers.

Frank-Ole forklarer at skolen over tid har observert et økende behov for åndelig og personlig veiledning. Særlig blant unge har dette gjort seg gjellende. Han håper at årsstudiet i teologi og sjelesorg både kan gi formell kompetanse til dem som allerede arbeider med sjelesørgeriske utfordringer, og at det kan gi nyttig og relevant kunnskap til dem som har et ønske om å tre inn i slike oppgaver.

Misjonsbevegelsens plass i Norges integreringsarbeid

Når det gjelder årsstudiet i integrering, kultur og religion svarer han at misjonsbevegelsen kan levere det som til nå har vært en mangelvare i integreringsarbeidet.

– Jeg tror noe av det vi har erfart under utviklingen av dette studiet er at det er et stort underskudd på religion og kulturkunnskap i integreringsarbeidet. Der hvor mange sekulære tenker at religion er en kategori man kan putte i en boks og plassere på siden av livet, så vet vi at det ikke er slik troen fungerer. Det er ikke det som er troens plass i menneskers liv. I møte med innvandrere så vil vi kunne ha en helt annen forståelse for hvordan troen er en integrert delt av deres liv, hvordan de tenker, lever og handler.

Knut Kåre Kirkholm er førstelektor og undervisningsleder på Fjellhaug. Han har arbeidet mye i forbindelsen med opprettelsen av disse nye studiene, og bekrefter observasjonene til Frank-Ole. «Vi har sett at problemstillingene man ofte står overfor i møte med integrering er knyttet nettopp til det kulturelle og religiøse.»

Skandinavias største bibelfaglige miljø

På spørsmålet om hvilken rolle Fjellhaug ønsker å spille for misjonsbevegelsen fremover forklarer Frank-Ole at skolen ønsker å ha en tydelig bibelsk profil.

Gjennom de siste årene har Fjellhaug etter hvert fått en bredere nordisk forankring, og i dag rekrutterer skolen mennesker fra misjonsbevegelsen både i Norge, Danmark og Sverige. Frank-Ole forteller at i dag representerer Fjellhaug ett av de største bibelfaglige miljøene i Skandinavia. «Vi tenker at det ikke er irrelevant hvilken institusjon mennesker studerer på. Her på Fjellhaug er det avgjørende for oss at teologien er bibelforankret, og at Bibelen er og skal være det bærende og sentrale element i teologiutdanningen».

Foruten dette er han også opptatt av at Fjellhaug også har et viktig ansvar i å måle pulsen på kirke- og misjonsbevegelsen. «Vi må forsøke å observere hva som rører seg, og bidrar med å gi bibelforankret kompetanse inn mot utforingene vi ser at vi står overfor. Vi vil tilby relevante studier som svarer på utfordringene.»

Som rektor er han stolt av å være en del av en skole som tenker fremover samtidig som den tar vare på den viktige arven fra tidligere. Som tidligere nevnt i forbindelsen med Fjellhaugs 125-års markering i år, understreker han at tillit til Bibelen, kjærlighet til mennesker og brann for misjon, er, og skal fortsatt være pulsslaget for Fjellhaug i fremtiden.

Fakta:

  • Fra og med høsten er årsstudiene teologi og sjelesorg, og integrering, kultur og religion å finne på Fjellhaug.
  • Søknad skjer gjennom sammordna.opptak.no, fristen er 15.april
  • Årsstudium i teologi og sjelesorg er for deg som ønsker å arbeide med veiledning og sjelesorg, for eksempel i en organisasjon eller kirke. Det er et praksisnært studie hvor du vil får grundig innføring i sjelesørgeriske problemstillinger og utfordringer. Studiet legger særlig vekt på sjelesorgens teologiske side, samtidig som den trekker veksel på relevant stoff fra psykologi og sosiologi. (Dette er et samlingsbasert studie som legger opp til tre undervisningsuker per semester).
  • Årsstudium i integrering, kultur og religion gir relevant kunnskap til praktiske utfordringer knyttet til integrering av ulike grupper innvandrere. Studiet legger særlig vekt på kultur- og religionsforståelse, som vesentlige elementer i integreringsarbeidet.
  • Les mer under fanen "studier" på denne nettsiden