Bachelor i teologi med fordypning i missionsvitenskap, Bachelor, 3 år

Vil du være præst eller forkynder? Så læs en bachelor i teologi og mission.

Studiested
Campus København
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Dansk
Study background

En 3-årig bachelor i teologi og mission er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller i missionsarbejde i Danmark og i udlandet.

Uddannelsen kan også kombineres med en overbygning indenfor et andet fag på universitetet.

Uddannelsen indeholder en række valgfag, der gør det muligt at målrette den efter dit behov.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Anbefalt studieløp

3. Studieår vår

TM2004 eller TM2005

TM2006 eller TM2011

TM2009 Misjon i kontekst

3. Studieår høst

EX1003 Examen facultatum evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

2. Studieår vår

EX1001 Examen philosophicum

TM2012 eller TM2010

TM2008 Misjonsteologi

2. Studieår høst

TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

Valgemne på 1500- eller 2500-nivå evt. utveksling

1. Studieår vår

RLE1003 Kristen tro, etikk, og livstolkning

TM1003 Nytestamentlige greske tekster

RLE1007 Bibelfag

1. Studieår høst

RLE1001 Innføring i Bibelen

TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk

RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Søknadsfrister:

– 15. april, hvis man søger ind på baggrund af realkompetence (se nedenfor)
– 1. juli hvis man har en gymnasiel uddannelse eller søger ind efter 23/5-reglen (se nedenfor)
Der optages nye studerende hvert andet år (lige årstal).

TRE MULIGE OPTAGELSESKRAV:

1. GYMNASIAL UDDANNELSE

Fagene dansk/færøsk, matematik, historie, samfundsfag, engelsk og naturfag skal være bestået.

2. 23/5-REGLEN

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået ovenstående enkeltfag samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau).

3. REALKOMPETENCE

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A-niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C-niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev.

Inden man får adgang til at udfylde sin digitale ansøgning, skal man oprette en bruger til Søknadsweb. På login-siden skal man som dansk ansøger vælge ”International applicant”. Dernæst klikker man på ”Register new international applicant.” Når man har oprettet en bruger, er man klar til at gennemgå selve ansøgningsprocessen.

Søg her.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på første studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har avtaler med All Nations Christian College utenfor London og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland).

En 3-årig bachelor i teologi og mission er en fleksibelt sammensat bacheloruddannelse, der kan bruges direkte i et kirkeligt arbejde eller i missionsarbejde i Danmark og i udlandet.

Uddannelsen kan også kombineres med en overbygning indenfor et andet fag på universitetet.

Vil du være cand.theol. med adgang til embede i folkekirken så vælg en 3+1+2 mulighed:

  • Læs en 3-årig bachelor i teologi + 1 tillægs år med særlige valgfag på FIUC-CPH i København
  • Læs 2 års kandidatstudier inklusive speciale på Det Teologiske Fakultet i København

Uddannelse og læseplads er gratis, men det forventes, at de studerende tager del i praktiske gøremål på institutionen. Der ydes pt. ikke SU til uddannelsen. Dansk Bibel-Institut (DBI) tilbyder billige studielån på 1. studieår samt stipendier fra 2. studieår for fuldtidsstuderende. Derudover vil DBI prøve at formidle kontakter mht. billige boliger, studiejobs og lignende.