KRLE nettstudier

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk.

Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.

Under følger forslag til studieløp på heltid. Det er også mulig å ta studiet på deltid, da tar du 10-20 studiepoeng per semester. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Studiet er lagt opp med tanke på deg som har jobb ved siden av studiene. Det vil si at det ikke forventes at du logger inn på forelesninger på et gitt tidspunkt. Det kan bli satt opp orienteringsmøter eller frivillige aktiviteter på gitte tidspunkt, og eksamen gjennomføres også slik at du må forvente å sette av gitte tider til gjennomføringen.

1. semester, høst:

  • KRLE1001N Hellige skrifter – religion, tekst og tolkning (10 stp.)
  • KRLE1002N Livssyn og religiøse minoriteter (10 stp.)
  • RLE1002N Kirkehistorie og kirkekunnskap (10 stp.)

2. semester, vår:

  • RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning (10 stp.)
  • RLE1004N Verdensreligionene (10 stp.)
  • KRLE1003N Etikk og KRLE-didaktikk (10 stp.)


De to emnene RLE1006N og RLE1008N fases ut f.o.m. høsten 2023 og erstattes av emnene KRLE1002N Livssyn og religiøse minoriteter, og KRLE1003N Etikk og KRLE-didaktikk.

Studieplan for Årsstudium i KRLE nett Vår 2024

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet RLE1004N Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er på kr. 7875,- per semester for heltidsstudenter og kr. 2625,- per 10 studiepoeng for deltidsstudenter. Dersom man er student på deltid, men tar emner tilsvarende heltid vil man bli fakturert som heltidsstudent. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2625 kr . Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være egenandel.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.