Finn publiseringer (bøker, artikler, osv.) av Vegge her

Utdanning:

MDiv Fjellhaug Misjonshøgskole 1991

Cand. Theol. Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 1993

NT forskning ved Tyndale House, Cambridge, England, høsten 1994

Dr. Theol. ved Det teologiske menighetsfakultet, 2001

Praktisk teologisk seminar, Misjonshøgskolen i Stavanger, 2007

E-Teaching I: The International Online Tutor Course, Universitetet i Agder 2009

Forskningskompetanse:

Dr.Theol. i NT

Yrkeserfaring:

Vår 1994 Timelærer Det teologiske Menighetsfakultet

Vår 1994 Forkynner Norsk Luthersk Misjonssamband

Jan 1995 – juni 1997 Forskningsstipendiat Fjellhaug Misjonshøgskole

2000-2001 Forsamlingsleder i Misjonshuset, Kristiansand, Norsk Luthersk Misjonssamband

Jan 2002- juni 2006 Førsteamanuensis Mekane Yesus Theological Seminary ( Bachelor of Theology)

Jan 2002- juni 2006 Førsteamanuensis Ethiopian Graduate School of Theology ( Master of Theology)

2006-2008 Timelærer førsteamanuensis, Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand, Masterprogram i Bibelfag med fordypning i NT

2006-2007 Forsamlingsleder / Forkynner Norsk Luthersk Misjonssamband

Høst 2007 Vikarprest Agder og Telemark bispedømme

Jan 2008-2010 Førsteamanuensis Universitetet i Agder

Jan 2010-d.d. Førsteamanuensis i NT, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

2012-d.d. Forskningsleder ved FiH

2012-d.d. Prorektor ved FiH

Kunnskapsområder:

Korinterbrevene

Antikk retorikk, brevskriving og moralfilosofenes pedagogikk

Romerbrevet

Paulinsk bibelteologi

Nattverden, med fokus på 1 Kor 11

Dåpen i NT

Kristologi i NT

Markusevangeliet

Interesser med relevans for arbeidet

Nådegaver

Traume i psykologien

Undring som respons på det overveldende (psykologi)

Medlem forskerfellesskap

«Tekst møter tekst» – NT forskergruppe (NLA, HiOA og FiH)

Norsk nytestamentlig fagforum

Nordic New Testament Conference

Society of Biblical Literature

Evangelical Theological Society

Relevante verv:

1996-1997 Styreleder i Misjonssalen Oslo

2004-2006 Medlem av feltstyret for NLM Etiopia

2008-2010 Nestleder i kretsstyret i Agder krets, NLM

2010-2011 Medlem i Agder og Telemark Bispedømmeråd