Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Dahle her

Yrkeserfaring:
Har arbeidd som lærar ved det som nå heiter NLA Mediehøgskolen Gimlekollen sidan 1991 og undervist innan alle studieprogramma opp gjennom åra. Er programansvarleg for kommunikasjon og livssyn-studiet og har nå særleg fokus på temaområda ungdom og livssynsdanning, populærkultur, livssynsanalyse og formidling av kristen tru i møte med vår pluralistiske samtid. Sidan 2012 også team- og produksjonsleiar i Damaris Norge AS som er høgskolens randsonevirksomhet.

Utdanning / kompetanse:

2012 Førstelektor, kommunikasjon og livssyn
2002 Cand. Philol., religionspedagogikk
1993 Mellomfagstillegg i kr.domskunnskap

1986 Mellomfagstillegg i engelsk – Adjunkt med opprykk

1984 Engelsk grunnfag – Adjunkt

1983 To-årig lærerutdanning – Lærer

1981 Kristendom grunnfag

Kunnskapsområde:

 • Livssynsteori
 • Ungdomskultur og ungdomsmedia
 • Innhaldsanalyse av medietekstar frå eit livssynsperspektiv, med vekt på film og tv-seriar.
 • Relasjonen barn/unge, populærkultur og livssynsdanning
 • Religionspedagogikk, med vekt på trusopplæring i missiologisk og apologetisk perspektiv

Prosjekt under arbeid:

 • Leiar av forskargruppa Barn, medier og livssyn
 • Worldview Formation and the Disney Universe
 • Media Awareness and Critique in Christian Ministry and Mission
 • Barn, medier og livssyn – religionspedagogiske utfordringer for familie og menighet

Faglege nettverk:

 • Medlem i The International Association for the Study of Youth Ministry (IASYM)
 • Aktiv bidragsytar i European Leadership Forum (ELF) og Lausanne Media Engagement Network

Video og lyd-ressursar (utval):

Sentrale publikasjonar:

2017

 • «Det liberale toleranseidealet. Et svekket ideal i dagens debatt.» (Medforfatter: Njål Skrunes). I Afset, B., B. Løvlie og A. Dese (red.): Toleranse – religion – konflikt. Kristiansand: Portal Akademisk, s. 24-48.

2015

 • «Livssyn – tre grunnleggende perspektiver», i H.K. Dahlstrøm: Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 22-39.
 • «Livssyn – en faktaguide til tros- og livssynssamfunn i Norge», i H.K. Dahlstrøm: Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s.40-71.

2014

 • The Lausanne Movement: A Range of Perspectives. Regnum Books 2014, 497 s. Medredaktører: Lars Dahle og Knud Jørgensen.
 • «Resourcing the Global Church: A Guide to Key Lausanne Resources 1974-2013. (Medforfatter: Lars Dahle)» I: The Lausanne Movement: A Range of Perspectives. Regnum Books 2014, s. 113-128.
 • «Evangelical perspectives on mission – from Lausanne to Cape Town.» (Medforfattere: Lars Dahle og Knud Jørgensen.) I: The Lausanne Movement: A Range of Perspectives. Regnum Books 2014, s. 1-10.
 • «Moving on from Cape Town: Beyond the 40th Lausanne Anniversary.» (Medforfattere: Lars Dahle og Knud Jørgensen.) I: The Lausanne Movement: A Range of Perspectives. Regnum Books 2014, s. 461-475.
 • «Tweens’ mediehverdag som missiologisk utfordring.» I Hamre, T.E, E. Lundeby og A. Redse (red.): Barnetro og trosopplæring: festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Fagbokforlaget 2014, s. 207-228.

2013

 • Våg å tenke. (red.) Bergen: Egill Danielsen Stiftelse 2013, 191 s.
 • «Budskapet og brillene – om fag, formidling og forståelse.» i Våg å tenke (red.) Bergen: Egill Danielsen Stiftelse 2013, s. 81-102.
 • «Hotell Caesar sett med norsk-somaliske øyne – om populærkultur og verdiformidling.» (Medforfatter: Ingvild Thu Kro) Innvandrerungdom og mediebruk: Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden. Portal forlag 2013, s. 36-56.

2012

 • Forskningsprosjektet «10-25» – i religionspedagogisk perspektiv. Theofilos 2012; Volum 4.(2) s. 28-48.

2011

 • «Media Messages Matter – en utfordring til mediebevisstgjøring, medienærvær og mediemisjon». (Medforfatter: Lars Dahle.) I R. Ekenes, T. Engelsviken, K. Jørgensen og R. Kjøde (red.) Misjon til forandring. Bilder og refleksjoner fra Lausanne III. (Kjeller: Hermon Forlag 2011) s. 203-213.

2010

 • Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen. (Oslo: Iko-forlaget / Damaris Norge 2010). Medredaktør: Lena Skattum.
 • «Film, livssyn og livstolkning» I M. S. Dahle og L. Skattum (red.) Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen. (Oslo: Iko-forlaget / Damaris Norge 2010) s. 44-67.
 • «Filmanalyse som ressurs for trosopplæreren» I M. S. Dahle og L. Skattum (red.) Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen. (Oslo: Iko-forlaget / Damaris Norge 2010) s. 68-99.
 • «Bruk av film i trosopplæringen – sentrale kriterier og retningslinjer» I M. S. Dahle og L. Skattum (red.) Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen. (Oslo: Iko-forlaget / Damaris Norge 2010) s. 108-121 [dessverre publisert usignert]

2006

 • «Worldview Analysis of Popular Media: A Christian Perspective» I E. Grandhagen og A. Myksvoll (red.) Budskap 2006. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole. (Oslo: Fjellhaug skoler, 2006), s. 165-174.

2003

 • «Vestleg populærkultur som missiologisk utfordring – med tenåringssåpa som illustrasjon». I B. Hoaas og K. Valen (red.) Budskap 2003. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole. (Oslo: Fjellhaug skoler, 2003), s. 95-107.
 • «Spor av tru i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen.» Prismet 3 2003, (Oslo: IKO-forlaget) s. 99-104, 106.
 • «Film». I Espen Ottosen (red.) Lundes etikkleksikon (Oslo: Lunde, 2003), s. 96-99.
 • «Litteratur». I Espen Ottosen (red.) Lundes etikkleksikon (Oslo: Lunde, 2003), s.183-184.