Robert

Robert Lilleaasen

Oslo

Førsteamanuensis; Forskningsleder

rlilleaasen@fjellhaug.no

Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Lilleaasen her

Utdanning:

 • 2007: Master i Teologi, Det teologiske Menighetsfakultet
 • 2008: Kommunikasjon og Livssyn I og II, Mediehøgskolen Gimlekollen
 • 2009-2016 : Doktorgradsstudent ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
 • 2016: PhD teologi

Forskningskompetanse:

 • PhD i praktisk teologi

Yrkeserfaring:

 • 2006-2007: Informasjonskonsulent NLM
 • 2007-2009: Redaktør i tenåringsmagasinet iTro.no, NLM
 • 2008: Timelærer Apologetikk, Bibelskolen Fjellhaug
 • 2009 -: Lærer Bibelskolen Fjellhaug
 • 2009-2016: Stipendiat i praktisk teologi, Fjellhaug internasjonale Høgskole
 • 2016- Førsteamanuensis i praktisk teologi, FiH

Kompetanseområder:

 • Johannesevangeliet og vitneterminologi
 • Liturgikk og ritualforskning
 • Religionssosiologi
 • Livssyn og nyreligiøsitet
 • Ekklesiologi og menighetsutvikling
 • Kvalitativ metode
 • Kritisk realisme

Medlem av følgende forskerfelleskap:

 • 2011 – : Visitor status North American Academy of Liturgy

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Litteratur og teologi
 • Homiletikk
 • Ungdomskultur og ungdomsarbeid
 • Ekklesiologi og menighetsutvikling
23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo