Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Lilleaasen her

Utdanning:

 • 2007: Master i Teologi, Det teologiske Menighetsfakultet
 • 2008: Kommunikasjon og Livssyn I og II, Mediehøgskolen Gimlekollen
 • 2009-2016 : Doktorgradsstudent ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
 • 2016: PhD teologi, Det teologiske Menighetsfakultet

Forskningskompetanse:

 • PhD i praktisk teologi
 • Leder institusjonelt forskningsprosjekt "Religionsfrihet og religiøs forfølgelse"

Yrkeserfaring:

 • 2017-: Forskningsleder,FIH
 • 2016-: Førsteamanuensis i praktisk teologi, FIH
 • 2009-2016: Stipendiat i praktisk teologi, FIH
 • 2009 -2011: Lærer Bibelskolen Fjellhaug
 • 2008: Timelærer Apologetikk, Bibelskolen Fjellhaug
 • 2007-2009: Redaktør i tenåringsmagasinet iTro.no, NLM
 • 2006-2007: Informasjonskonsulent NLM

Kompetanseområder:

 • Religionsfrihet og religiøs forfølgelse
 • Followership og menighetsledelse
 • Liturgikk og ritualforskning
 • Ekklesiologi
 • Religionssosiologi
 • Livssyn og nyreligiøsitet
 • Short term mission
 • Kvalitativ metode
 • Kritisk realisme

Medlem av følgende forskerfelleskap:

 • 2022-: Convener for IAMS Study Group «Religious Freedom, Persecution, and Mission»
 • 2011-: Visitor status North American Academy of Liturgy

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Litteratur