IMG 7156
– Noen av de flotte studenten våre, her under LINK-konferansen. Bilde av Håvard Jøssang.

Ikke vi eller de, men sammen!

Sist onsdag (8.sep) møtte ca 40 studenter fra FiH opp i Storsalen Oslo for å delta på NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) sin LINK-konferanse. Konferansen gikk som en del av undervisningen i faget BMM1005 – Introduction to Missiology. Studentene ble utfordret og lærte mye i det de fikk delta på ulike seminarer og høre innlegg både fra nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Temaet for konferansen var «Ikke vi eller de, men sammen», og samtalene og innleggene dreide seg blant annet om utfordringer knyttet til norske kristnes forhold til migranter i menighetene sine, og flere utfordrende innlegg behandlet spørsmål som: hvordan kan norsk kristen kultur bedre speile den multietniske himmelmenigheten, og hvor stor trofasthet skal en ha mot sin egen kulturelle identitet i møte med søsken fra andre kulturer?

Integrering var også et tema, her ble blant annet verdien og viktigheten av relasjonelle forhold påpekt. Tverrkulturelt arbeid er utfordrende, og løsningene er som regel ikke enkle, det kan kreve mye tid og innsats. Studentene fikk med seg mye solid undervisning, og mange utfordrende tanker som de tar med seg videre i undervisningen og livet ellers.

"Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene." Åp 7:9